ดูแผนที่ธรรมดา

โรงงาน ขนมไทยลูกเจี๊ยบ
ร้าน ขนมไทยลูกเจี๊ยบ

29/1 ถ.บริพัตร ต.ท่าราบ อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
121 ถ.มาตยวงศ์ ต.ท่าราบ อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

โทร. 032-427464 แฟกซ์ 032-415875
โทร. 032-402048, 032-415825

 


  ขนมไทย ลูกเจี๊ยบ เลขที่ 29/1 ถ.บริพัตร ต.ท่าราบ อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032-427464 แฟกซ์ 032-415875 อีเมล์ lookjeab_sontana@yahoo.com