สนทนา ธงสุวรรณ เป็นชาวเพชรบุรี โดยกำเนิด จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อ พ.ศ.2526

     พ.ศ.2528 เริ่มทำขนมขาย โดยเริ่มจากการทำข้าวตูมะพร้าวอ่อน ข้าวเม่าบดใบเตย ลงมือกวนด้วยตัวเอง จากกระทะใบเดียว แล้วนำไปฝากขายร้านขายขนมหวานในตลาด และบรรจุกล่องฝากขายที่ร้านขายของฝากริมถนนเพชรเกษม และหน้าเขาวัง ขณะเดียวกันก็ยังทำงานประจำอยู่ที่เทศบาลเมืองเพชรบุรี ซึ่งในขณะนั้นมีพนักงานเพียง 1 คน

      ในปี 2530 การค้าดีขึ้นเรื่อยๆ จึงได้ลาออกจากงานประจำหันมาดำเนินธุรกิจเต็มตัว พัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะกับการขาย เปิดหน้าร้านเป็นของตัวเอง มีการผลิตสินค้าเพิ่มขึ้นเช่น ขนมหม้อแกง ขนมชั้น ขนมบ้าบิ่น ทองหยิบ ทองหยอด เม็ดขนุน ฝอยทอง และอื่นๆ อีก มากมาย ภายใต้แบรนด์ ขนมไทยลูกเจี๊ยบ อันเป็นชื่อของตนเอง นับเป็นจุดขายที่แตกต่างจากการขายขนมหวาน ขนมหม้อแกงร้านอื่นๆ ที่ขึ้นว่า แม่ จากพนักงานเพียง 3 คน เพิ่มเป็น 10 คน 

     ปี 2535 ได้นำขนมหม้อแกง ขนมไทยพื้นเมืองเพชรบุรีที่ผลิตโดยแบรนด์ขนมไทยลูกเจี๊ยบทุกชนิด  ขอใบรับรองมาตรฐานการผลิตอาหารที่ปลอดภัยจากสาธารญสุข (อย.)  นำไปขายยังห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สยามจัสโก้ทุกสาขา ในกรุงเทพ  ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี

     ปี 2540 ขยายตลาดไปยัง ร้านค้าปลีก ที่เรียกว่าคอนวีเนียนสโตร์ เช่น ร้านสะดวกซื้อ เซเว่น-อิเลฟเว่น มีการขยายโรงงานเพิ่มขึ้นอีก 1 อาคาร เป็นอาคารผลิต 2 เน้นการผลิตสินค้าที่เรียกว่าขนมแห้งมีอายุการเก็บรักษาได้นาน เช่น วุ้นกรอบ อลัว  มีการเพิ่มปริมาณการผลิตอีก 1 เท่าตัว มีพนักงานเพิ่มเป็น 20 คน

      ปี 2547 ส่งสินค้าเข้ารวมคัดสรร ได้รับคัดสรรสุดยอดหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล (OTOP) ระดับ 5 ดาวประจำปี 2547 ในสินค้าประเภทชุดรวมขนมไทย

      จวบจนปี 2551 สินค้าขนมไทยลูกเจี๊ยบยังคงได้รับการยอมรับมาโดยตลอดเป็นเวลาถึง 20 ปี ด้วยคุณภาพที่สม่ำเสมอ ความสะอาดปลอดภัยในการผลิต มีการขยายกำลังการผลิตอยู่เรื่อยๆ ปัจจุบัน มีพนักงานจำนวน 35 คน ส่งสินค้าจำหน่ายยังห้างสรรพสินค้าท้อปส์ซุปเปอร์มาร์เก็ตทุกสาขาทั้ง กทม. และต่างจังหวัด สยามจัสโก้ทุกสาขา ฟูดแลนด์ทุกสาขา เดอะมอลล์ ทุกสาขา นอกจากนี้ยังมีลูกค้าตามต่างจังหวัด เช่น สุพรรณบุรี นครสวรรค์ ภูเก็ต เชียงใหม่เป็นต้น

      มีร้านค้าจำหน่ายสินค้าของตนเอง 2 แห่งคือ ที่ร้านสัณฐาน ข้างสถานีกาชาดที่ 8 ซึ่งเป็นบ้านเดิม (บ้านเกิด) และหน้าร้านที่จำหน่ายสินค้าภายในโรงงานอยู่หน้าวัดจันทราวาส


  ขนมไทย ลูกเจี๊ยบ เลขที่ 29/1 ถ.บริพัตร ต.ท่าราบ อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032-427464 แฟกซ์ 032-415875 อีเมล์ lookjeab_sontana@yahoo.com