ดำเนินการผลิตโดยคุณสนทนา  ธงสุวรรณ เริ่มทำขนมข้าวตูมะพร้าวอ่อนเป็นอาชีพเสริมจนเมื่อเห็นว่ามียอดขายที่ดีขึ้น จึงหันมาทำขนมขายเป็นอาชีพหลัก ในปี 2530 โดยใช้ชื่อตนเองคือ ลูกเจี๊ยบ เป็นชื่อร้าน  ขนมไทยลูกเจี๊ยบ  เป็นการสร้างแบรนด์ขนมหม้อแกงที่หลีกหนีคำว่าแม่ต่างๆ เพื่อสร้างจุดขายให้กับขนมไทยลูกเจี๊ยบ

 

  ขนมไทย ลูกเจี๊ยบ เลขที่ 29/1 ถ.บริพัตร ต.ท่าราบ อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032-427464 แฟกซ์ 032-415875 อีเมล์ lookjeab_sontana@yahoo.com